แพโทนี่ (แพโชคทวีชล)

แพระยอง ห้องพักกลางทะเล บ้านเพ 092 2618909

รายการอาหารแพโทนี่


อาหารเย็น
ปลาทอดสามรส
ต้มยำทะเล
กุ้ง - ปู อบวุ้นเส้น
ผัดคะน้า ปลาซาดีน

อาการเช้า
กาแฟ - โอวันติล
ข้าวต้มทะเล