แพโทนี่ (แพโชคทวีชล)

แพระยอง ห้องพักกลางทะเล บ้านเพ 092 2618909

แพโทนี่ (แพโชคทวีชล) 
แพที่พักกลางทะเล
ริมเขื่อนบ้านเพ
จังหวัดระยอง

พร้อมด้วยกิจกรรมต่าง อาทิเช่น ตกปลาหมึก กู้ลอบปู ดักปลา ตกปลา (คุณลูกค้าต้องเตรียมเบ็ดและอุปกรณ์มาเอง) เล่นน้ำด้านหน้าแพที่พัก กิจกรรมพายเรือชมธรรมชาติ ตามแบบฉบับของธรรมชาติกลางท้องทะเล บ้านเพ จังหวัดระยอง

สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 092 2618909 (คุณโทนี่)

อัตราค่าบริการท่านละ 1,200 บาท
รวมค่าบริการ - อาหาร 
ค่าที่พัก - ค่าเรือรับส่ง

โปรโมชั่นพิเศษ